Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-01-24 14:52:03  Bogumiła Kurzydło
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-24 14:53:15  Bogumiła Kurzydło

Pole category_id zmieniło wartość z '49345' na '49379'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedmiotem działania Instytutu jest:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii,&nbsp;</span>geobotaniki roślin i grzyb&oacute;w, ekologii oraz paleobotaniki;</li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">wspieranie os&oacute;b rozpoczynających karierę naukową;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">kształcenie pracownik&oacute;w naukowych, doktorant&oacute;w oraz specjalist&oacute;w o wysokich&nbsp;</span>kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">wsp&oacute;łpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i&nbsp;</span>innymi instytucjami, w szczeg&oacute;lności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;</li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">rozwijanie międzynarodowej wsp&oacute;łpracy naukowej przez tworzenie konsorcj&oacute;w&nbsp;</span>naukowych i prowadzenie projekt&oacute;w badawczych wsp&oacute;lnie z partnerami zagranicznymi;</li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">przekazywanie wynik&oacute;w prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wynik&oacute;w&nbsp;</span>badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepis&oacute;w oraz&nbsp;</span>zleconych przez władze Akademii.</li> </ul> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Uprawnienia IB PAN</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:</span></p> <ul> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;</span></li> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.</span></li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedmiotem działania Instytutu jest:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii,&nbsp;geobotaniki roślin i grzyb&oacute;w, ekologii oraz paleobotaniki;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wspieranie os&oacute;b rozpoczynających karierę naukową;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">kształcenie pracownik&oacute;w naukowych, doktorant&oacute;w oraz specjalist&oacute;w o wysokich&nbsp;kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wsp&oacute;łpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i&nbsp;innymi instytucjami, w szczeg&oacute;lności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">rozwijanie międzynarodowej wsp&oacute;łpracy naukowej przez tworzenie konsorcj&oacute;w&nbsp;naukowych i prowadzenie projekt&oacute;w badawczych wsp&oacute;lnie z partnerami zagranicznymi;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przekazywanie wynik&oacute;w prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wynik&oacute;w&nbsp;badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepis&oacute;w oraz&nbsp;zleconych przez władze Akademii.</span></li> </ul> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Uprawnienia IB PAN</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:</span></p> <ul> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;</span></li> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.</span></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id4934549379
full

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii, geobotaniki roślin i grzybów, ekologii oraz paleobotaniki;
 • wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 • kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii, geobotaniki roślin i grzybów, ekologii oraz paleobotaniki;
 • wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 • kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.
2020-01-28 11:46:44  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedmiotem działania Instytutu jest:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii,&nbsp;geobotaniki roślin i grzyb&oacute;w, ekologii oraz paleobotaniki;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wspieranie os&oacute;b rozpoczynających karierę naukową;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">kształcenie pracownik&oacute;w naukowych, doktorant&oacute;w oraz specjalist&oacute;w o wysokich&nbsp;kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wsp&oacute;łpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i&nbsp;innymi instytucjami, w szczeg&oacute;lności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">rozwijanie międzynarodowej wsp&oacute;łpracy naukowej przez tworzenie konsorcj&oacute;w&nbsp;naukowych i prowadzenie projekt&oacute;w badawczych wsp&oacute;lnie z partnerami zagranicznymi;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przekazywanie wynik&oacute;w prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wynik&oacute;w&nbsp;badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepis&oacute;w oraz&nbsp;zleconych przez władze Akademii.</span></li> </ul> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Uprawnienia IB PAN</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:</span></p> <ul> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;</span></li> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.</span></li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedmiotem działania Instytutu jest:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii,&nbsp;geobotaniki roślin i grzyb&oacute;w, ekologii oraz paleobotaniki;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wspieranie os&oacute;b rozpoczynających karierę naukową;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">kształcenie pracownik&oacute;w naukowych, doktorant&oacute;w oraz specjalist&oacute;w o wysokich&nbsp;kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wsp&oacute;łpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i&nbsp;innymi instytucjami, w szczeg&oacute;lności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">rozwijanie międzynarodowej wsp&oacute;łpracy naukowej przez tworzenie konsorcj&oacute;w&nbsp;naukowych i prowadzenie projekt&oacute;w badawczych wsp&oacute;lnie z partnerami zagranicznymi;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przekazywanie wynik&oacute;w prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wynik&oacute;w&nbsp;badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepis&oacute;w oraz&nbsp;zleconych przez władze Akademii.</span></li> </ul> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Uprawnienia IB PAN</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania następujacych stopni naukowych:</span></p> <ul> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;</span></li> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.</span></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii, geobotaniki roślin i grzybów, ekologii oraz paleobotaniki;
 • wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 • kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii, geobotaniki roślin i grzybów, ekologii oraz paleobotaniki;
 • wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 • kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania następujacych stopni naukowych:

 • doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.
2020-01-30 13:00:11  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedmiotem działania Instytutu jest:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii,&nbsp;geobotaniki roślin i grzyb&oacute;w, ekologii oraz paleobotaniki;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wspieranie os&oacute;b rozpoczynających karierę naukową;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">kształcenie pracownik&oacute;w naukowych, doktorant&oacute;w oraz specjalist&oacute;w o wysokich&nbsp;kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wsp&oacute;łpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i&nbsp;innymi instytucjami, w szczeg&oacute;lności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">rozwijanie międzynarodowej wsp&oacute;łpracy naukowej przez tworzenie konsorcj&oacute;w&nbsp;naukowych i prowadzenie projekt&oacute;w badawczych wsp&oacute;lnie z partnerami zagranicznymi;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przekazywanie wynik&oacute;w prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wynik&oacute;w&nbsp;badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepis&oacute;w oraz&nbsp;zleconych przez władze Akademii.</span></li> </ul> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Uprawnienia IB PAN</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania następujacych stopni naukowych:</span></p> <ul> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;</span></li> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.</span></li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Przedmiotem działania Instytutu jest:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii,&nbsp;geobotaniki roślin i grzyb&oacute;w, ekologii oraz paleobotaniki;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wspieranie os&oacute;b rozpoczynających karierę naukową;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">kształcenie pracownik&oacute;w naukowych, doktorant&oacute;w oraz specjalist&oacute;w o wysokich&nbsp;kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wsp&oacute;łpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i&nbsp;innymi instytucjami, w szczeg&oacute;lności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">rozwijanie międzynarodowej wsp&oacute;łpracy naukowej przez tworzenie konsorcj&oacute;w&nbsp;naukowych i prowadzenie projekt&oacute;w badawczych wsp&oacute;lnie z partnerami zagranicznymi;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przekazywanie wynik&oacute;w prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wynik&oacute;w&nbsp;badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepis&oacute;w oraz&nbsp;zleconych przez władze Akademii.</span></li> </ul> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Uprawnienia IB PAN</strong></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:</span></p> <ul> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;</span></li> <li> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.</span></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii, geobotaniki roślin i grzybów, ekologii oraz paleobotaniki;
 • wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 • kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania następujacych stopni naukowych:

 • doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii, geobotaniki roślin i grzybów, ekologii oraz paleobotaniki;
 • wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 • kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.
2020-01-24 14:51:29  Bogumiła Kurzydło

Utworzono artykuł 293964 o nazwie 'Przedmiot działalności i kompetencje'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste293964
user_idpuste1324746
resource_idpuste1362
namepustePrzedmiot działalności i kompetencje
category_idpuste49345
language_idpuste1
shortpustePrzedmiot
fullpuste

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie: systematyki ewolucyjnej, biogeografii, geobotaniki roślin i grzybów, ekologii oraz paleobotaniki;
 • wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
 • kształcenie pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dyscyplinie biologia, w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy w zakresie botaniki i nauk pokrewnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

Uprawnienia IB PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.
publishfrompuste2020-01-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzedmiot-dzialalnosci

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się